Aktualno

  08.05.2017
Težave pri dostopu do spletišč, zaščitenih z digitalnim potrdili SIGOV-CA ali SIGEN-CA

Obvestilo za javnost Odprava dostopnih težav do spletišč, zaščitenih z digitalnimi potrdili SIGOV-CA ali SIGEN-CA - Navodilo Nameščanje korenskih potrdil izdajateljev SIGOV-CA in SIGEN-CA G2 v sistemsko shrambo Windows...[Več ...]

Več o tem

  21.04.2017
Objavljeno je poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2016

Na slovenskem nepremičninskem trgu se je v letu 2016 nadaljevala rast prometa, ki se je začela z intenzivno oživitvijo trga leta 2014. Potem ko so cene stanovanjskih nepremičnin v letu 2015 dosegle dno, so se lani zvišale toliko,...[Več ...]

Več o tem

  17.02.2017
Napaka "Prišlo je do težav z varnostnim potrdilom spletnega mesta"

v kolikor se vam, pri dostopu do aplikacij, nameščenih na prostor3, v brskalniku pojavi opozorilo, da varnostnega potrdila tega spletnega mesta ni izdal zaupanja vreden urad za izdajo potrdil,je potrebno v brskalnik vključiti...[Več ...]

Več o tem

  15.02.2017
Spremenjena struktura opisnih podatkov ZK

Uporabnike obveščamo, da je bila v strukturi izdanih opisnih podatkov Zemljiškega katastra izvedena sprememba v datoteki VK1_N.DAT, in sicer: zadnje polje "tekst naslova v obliki:  naselje, naslov; poštna številka in...[Več ...]

Več o tem

  15.02.2017
Vabilo na odprtje razstave Geodetski instrumenti in oprema na Slovenskem s poudarkom na Dolenjski

Dolenjski muzej Novo mesto vas v sodelovanju z Dolenjskim geodetskim društvom, Univerzo v Ljubljani - Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo in Geodetsko upravo Republike Slovenije vabi na odprtje razstave Geodetski instrumenti...[Več ...]

Več o tem

  09.02.2017
Objavljen je nov Izmenjevalni format in šifrant datotek elaborata sprememb podatkov o objektih gospodarske javne infrastrukture, ki začne veljati 01.05.2017.

Več o tem

  09.02.2017
Obnovljeni listi rastrske in vektorske Državne topografske karte v merilu 1 : 50.000

Izdelani so bili trije novi listi vektorske in rastrske Državne topografske karte v merilu 1 : 50.000, in sicer: 11 - Kranjska Gora, 20 - Bovec in 21 - Triglav. Osveženi prenos podatkov je mogoč preko aplikacije e-Geodetski...[Več ...]

Več o tem

  12.12.2016
Vpogled v podatke o nepremičninah za registrirane uporabnike - prenovljena grafika

Uporabnike obveščamo, da je v aplikaciji Vpogled v podatke o nepremičninah za registrirane uporabnike (PREG) prenovljen grafični del pregledovalnika.[Več ...]

Več o tem

  14.10.2016
Objavljeno je polletno poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2016 in poročilo o evidentiranih najemnih poslih na slovenskem nepremičninskem trgu

Več o tem

  10.10.2016
Pripis katastrskega dohodka za leto 2017

Spoštovani uporabniki, dne 12.07.2016 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel Zakon o ugotavljanju katastrskega dohodka - ZUKD-2 (Uradni list RS, št. 63/2016), ki je začel veljati 08.10.2016 Na podlagi...[Več ...]

Več o tem

  14.09.2016
Menjava strežniškega certifikata na prostor4

Spoštovani uporabniki spletnih storitev,  obveščamo vas, da bo na domeni https://prostor4.gov.si dne 20.09.2016, med 9. in 10. uro zamenjan sedanji strežniški certifikat z novim certifikatom, izdajatelja Entrust.Uporabnike,...[Več ...]

Več o tem

  05.09.2016
Aplikacija e-Geodetski podatki za prenos brezplačnih podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije

Spoštovani uporabniki, na zavihku Brezplačni podatki je od danes dalje na voljo aplikacija E-Geodetski podatki, s katero je omogočen prenos vseh brezplačnih podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije. Za dostop do aplikacije...[Več ...]

Več o tem

  19.08.2016
Obvestilo uporabnikom aplikacij REN in ODE

Navezujoč se na obvestilo z dne 04.08.2016 uporabnikom sporočamo, da smo aplikaciji za vnašanje podatkov REN za izvajalce in za oddajo digitalnih elaboratov ODE dne 11.08.2016 nadgradili za delo s potrdili druge generacije.[Več ...]

Več o tem

  04.08.2016
Obvestilo uporabnikom aplikacij REN in ODE

6. junija 2016 sta stopili v veljavo novi politiki delovanja za kvalificirana digitalna potrdila SIGEN-CA za poslovne subjekte in za fizične osebe, medtem ko se druge generacije potrdila SIGOV-CA izdajajo že od 11. januarja...[Več ...]

Več o tem

  03.06.2016
Popravki lokacij hišnih številk v RPE

Uporabnike obveščamo, da je bil izveden večji popravek lokacij hišnih številk, ki so se pojavljale izven obrisov stavb. Na grafiki hišnih številk je bilo tako izvedenih cca. 54.000 sprememb.[Več ...]

Več o tem

  16.05.2016
Obvestilo zaradi sprememb in dopolnitev Zakona o upravnih taksah

Več o tem

  09.05.2016
Nov cenik za ponovno uporabo geodetskih podatkov

[Več ...]

Več o tem

  31.03.2016
Objavljeno je poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2015

Več o tem

  08.03.2016
Stroškovnik za uporabo omrežne storitve prenosa podatkov ali dela podatkov

Objavljen je nov Stroškovnik za uporabo omrežne storitve prenosa podatkov ali dela podatkov, št. 35391-1/2015-3 z dne 07.03.2016, ki se začne uporabljati s 01.04.2016. V stroškovniku je, poleg že omogočenega prenosa podatkov...[Več ...]

Več o tem

  08.03.2016
Stroškovnik za souporabo podatkov in storitev

Objavljen je Stroškovnik za souporabo podatkov in storitev, št. 35391-1/2016-1 z dne 07.03.2016, ki se začne uporabljati s 01.04.2016. Stroškovnik določa višino pristojbine za souporabo podatkov in storitev glede distribucije...[Več ...]

Več o tem

  09.02.2016
Prenovljena Aplikacija za prevzem geodetskih podatkov - PGP

Geodetska uprava RS je prenovila in dopolnila obstoječo Aplikacijo za prevzem geodetskih podatkov - PGP z naslednjimi vsebinami:-    Pri podatkih ZK je pri izvozu grafičnih podatkov dodan izvoz podatkov...[Več ...]

Več o tem

  15.01.2016
Nova verzija aplikacije UDE

12.1.2016 je bila objavljena nova verzija aplikacije UDE: 2.0.4. Uporabnikom priporočamo, da si v nastavitvah programa vklopijo možnost avtomatičnega posodabljanja (tč. 10 v navodilih za uporabo urejevalnika (navodila UDE 2.x))[Več ...]

Več o tem

  23.10.2015
Aplikacija ODE - sprememba varnostnih protokolov

Od zadnjih posodobitev dalje brskalnika Mozilla in Chrome ne podpirata več protokola SSL za šifriranje varne povezave med brskalnikom in strežnikom. Zato zadnji verziji brskalnikov zavračata dostop do aplikacije ODE. Brskalnik...[Več ...]

Več o tem

  02.10.2015
Spremenjena izvozna struktura pri izdajanju podatkov REN

Spoštovane uporabnike obveščamo, da smo z današnjim dnem prešli na izdajanje podatkov Registra nepremičnin po novi strukturi, ki je usklajena z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v...[Več ...]

Več o tem

  30.09.2015
Objavljeno je poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za prvo polletje 2015

Več o tem

  01.09.2015
Najava spremembe strukture izdanih podatkov REN

Spoštovane uporabnike obveščamo, da bomo predvidoma s 1. oktobrom 2015 prešli na izdajanje podatkov REN po novi strukturi, ki je usklajena z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v...[Več ...]

Več o tem

  31.07.2015
Nova verzija Vpogleda v podatke o nepremičninah za registrirane uporabnike

V aplikaciji je objavljen prenovljen modul REN.  Več najdete na vstopni strani aplikacije http://prostor3.gov.si/preg/ oziroma http://prostor3.sigov.si/preg/[Več ...]

Več o tem

  23.06.2015
Nova verzija osebnega vpogleda v podatke o lastnih nepremičninah

Objavljena je nova verzija osebnega vpogleda v podatke o lastnih nepremičninah  Več najdete tukaj. [Več ...]

Več o tem

  08.06.2015
Nova verzija Javnega vpogleda v podatke o nepremičninah

Objavljena je nova verzija javnega vpogleda v podatke o nepremičninah.Več najdete tukaj.[Več ...]

Več o tem

  12.05.2015
Energetske izkaznice stavb oziroma delov stavb

V javnem vpogledu v podatke o nepremičninah je možno za posamezno stavbo ali del stavbe pridobiti tudi informacijo o izdani energetski izkaznici. Vpogled je trenutno možen za vse veljavne energetske izkaznice, ki so bile...[Več ...]

Več o tem

  01.04.2015
Objavljeno je poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2014

Več o tem

  23.03.2015
Izračun indeksiranih vrednosti nepremičnin

Vrednosti nepremičnin se v registru nepremičnin indeksirajo zaradi njihove prilagoditve razmeram na trgu nepremičnin. Indekse vrednosti nepremičnin določi Vlada Republike Slovenije, ko se indeksi vrednosti spremenijo za več kot...[Več ...]

Več o tem

  16.12.2014
Nova verzija osebnega vpogleda v podatke o lastnih nepremičninah

Objavljena je nova verzija osebnega vpogleda v podatke o lastnih nepremičninah, v katero je po novem možen vstop z vsemi digitalnimi potrdili, ki so vpisani v Register overiteljev v Republiki Sloveniji (SIGEN-CA, SIGOV-CA,...[Več ...]

Več o tem

  20.11.2014
Prenovljen javni vpogled v evidenco trga nepremičnin

Geodetska uprava RS je danes na spletni strani: http://prostor3.gov.si/ETN-JV/, vzpostavila prenovljen javni vpogled v evidenco trga nepremičnin (ETN). Javni vpogled v ETN sedaj omogoča pregledovanje osnovnih podatkov o...[Več ...]

Več o tem

  08.10.2014
Objavljeno je poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za prvo polletje 2014

Več o tem

  25.07.2014
Objavljeno je poročilo o slovenskem nepremičninskem trgu za leto 2013.

Več o tem

  20.06.2014
Podatki ZK točk in urejenih mej

V času do 2.7.2014 se bo izvajalo usklajevanje podatkov ZK točk in urejenih mej med lokalnimi bazami podatkov na geodetskih pisarnah in centralno bazo.Zaradi tega lahko prihaja do občasnih neskladij med podatki lokalnih baz in...[Več ...]

Več o tem

  04.04.2014
3. evropski dan geodetov in geoinformatikov

Zveza geodetov Slovenije je v četrtek 3. aprila 2014 organizirala slavnostno akademijo v počastitev 3. evropskega dneva geodetov in geoinformatikov. Več...[Več ...]

Več o tem

  28.02.2014
Podaljšanje roka za poročanje o aktivnih najemnih poslih in finančnih najemih v evidenco trga nepremičnin

Zaradi sistemskih težav v delovanju aplikacije za poročanje v evidenco trga nepremičnin je rok za poročanje z aplikacijo o najemnih poslih za leto 2013, podaljšan do vključno 15. marca 2014. Podaljšanje roka se nanaša izključno...[Več ...]

Več o tem

  24.02.2014
Nastavitve brskalnika Internet explorer verzije 11 za dostop do aplikacij Geodetske uprave RS

Težavo z dostopom do aplikacij s spletnim brskalnikom Internet Explorer 11 je mogoče odpraviti z ustreznimi nastavitvami brskalnika. Navodila za nastavitev najdete tukaj.[Več ...]

Več o tem

Nazaj na vrh